Türkçe Yazılım Konatı

Türkçe Yazılım Konatı Nedir?

Türkçe tabanlı yazılım dilleri geliştirmek ve kullanmaya başlamak amacı ile konuya emek veren kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir konattır. Aramızda yazılımcılar, dilbilimciler, Türkologlar, gönüllüler ve öğrencilerle karşılaşabilirsiniz. Konat sözcüğünün Türkçenin en değerli kaynaklarından biri olan Dîvânu Lugâtit Türk’te geçtiğini görebilirsiniz. Bir anlamı birbirine yanaşan bir araya gelen kişi kümesi demektir. Kısaca TYK’nı size böyle anlatabiliriz.

TAKIMLAR

Türkçeleştirme: Yabancı söz dağarcığını Türkçe karşılıklar bularak karşılamaya çalışan kişilerin bulunduğu takımdır. Türkoloji, dilbilim gibi alanlardan kişiler daha çok bu takımda yer almaktadır.

Dilleştirme: Çalışmaları gerçeğe döküp kullanılabilir bir yazılım dili oluşturma emeği döken kişilerin bulunduğu takımdır. Mühendislik, yazılımcılık gibi alanlardan kişiler daha çok bu takımda yer almaktadır.

Deneştirme: Ortaya çıkarılan değme işi deneştirip bir sıkıntı olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışan kişilerin bulunduğu takımdır. Yetkin kişilerden, son kullanıcıya dek kişiler bu takımda yer almaktadır.

İş Birliği

Ortak Türkçe Konatı: Türkçenin tüm kollarıyla yakından ilgilenen kişilerin bulunduğu ve Türk dili üzerine çalışmalar yapabildiği topluluk.

TPD (Türkçe Programlama Dili): Türkçe tabanlı yazılım dillerinin olabileceği farkındalığını 2017 yılında attıkları ilk adımla göstermeye başlamış, amaçlarından biri Türkçe yazılım diline erişmek olan bir çalışma.